Primorsko gledališko nagrado tantadruj, ki so jo tri primorska gledališča – Gledališče Koper, Slovensko stalno gledališče iz Trsta in SNG Nova Gorica – ustanovila z namenom, da vsakoletno počastijo svoje gledališke junake, torej tiste posameznike, katerih delo je omogočilo, pospešilo in zaznamovalo umetniško rast in razvoj gledališke umetnosti na celotnem območju slovenskega življa, bodo 6. junija letos podelili že devetič, tretjič na odru Gledališča Koper.

Medtem ko bodo dobitnike nagrade tantadruj za igralsko stvaritev in gledališki dosežek razglasili šele na podelitvi, je žirija v sestavi Teja Glažar, Meta Hočevar in Igor Pison za nagrado tantadruj za življenjsko delo na seji 24. aprila letos v Gledališču Koper že izglasovala letošnjega lavreata. Nagrado tantadruj za življenjsko delobo letos prejela režiserka in direktorica Gledališča Koper Katja Pegan.

Peganova, ki je bila pred desetletjem tudi pobudnica te nagrade, bo nagrado tantadruj za življenjsko delo prejela za zasluge za ustanovitev Gledališča Koper in z njim vnovično profesionalizacijo gledališča na Obali, za režisersko delo in za pedagoško delo z mladimi gledališčniki v okviru Gledališkega treninga.