Nova nagrada Gledališču Koper prihaja s strani Mestne občine Koper. Občinska komisija za priznanja in nagrade je namreč priznanje z veliko plaketo podelila tudi ekipi, ki pripravlja Kulturni občasnik za mlade zanesenjake Svetilnik. Publikacija, ki izhaja že trinajsto leto, predstavlja pomemben prispevek k spoznavanju in širjenju gledališke, dediščinske in umetnostne vsebine istrskih mest in zaledja med učenci drugega triletja osnovnih šol. »Kvizi, uganke, pobarvanke in zabavne naloge nimajo zgolj razvedrilnega značaja, temveč so rezultat premišljenega pedagoškega pristopa k obravnavi vsebinsko pogosto zahtevnih tem,« je ob predlogu poudarila komisija za priznanja in nagrade.