Od 22. do 24. septembra je v Budvi potekalo prvo delovno srečanje Jadranske teatrske iniciative, za zdaj še neformalnega zduženja enajstih profesionalnih gledališč oz. festivalov vzdolž jadranske obale od Trsta do Budve, s sedežem na Mednarodnem festvalu komornega gledališča Zlati lev v Umagu. Predstavniki osmih gledališč in dveh festivalov iz Hrvaške, Slovenije, Italije in Črne gore so na srečanju najprej potrdili začrtane usmeritve Iniciative – te v začetnem obdobju vključujejo medsebojno izmenjavo predstav in na novo osmišljajo festival Zlati lev, ki postaja tekmovalna revija najboljših uprizoritev posameznih gledališč članic Iniciative – nato pa sprejeli odločitev o podpisu pisma o nameri formalne ustanovitve Iniciative, ki ga bodo predložili ustanoviteljem posameznih gledališč.

Koprsko gledališče sta na srečanju zastopala njegova direktorica Katja Pegan in dramaturg Miha Trefalt, Slovensko stalno gledališče iz Trsta pa predsednica upravnega sveta SSG Breda Pahor.