V Mali loži si lahko le še nekaj dniogledate razstavo o občasniku za mlade zanesenjake Svetilnik. Gre za jedrnat pregled dosedanjega 14-letnega dela in oranja ledine na področju pedagoških vsebin, saj nudi vpogled v uspešno sodelovanje številnih zavodov s področja kulture in znanosti v Istri, ki za občasnik pripravljajo poučne in zabavne vsebine. Z vztrajnostjo, predanostjo, strokovnostjo in številnimi ustvarjalnimi idejami lahko danes govorimo o svojevrstnem kulturnem unikumu, ki je v letu 2020 prejel priznanje z veliko plaketo Mestne občine Koper.

Razstava o kulturnem občasniku za mlade zanesenjake Svetilnik je zgoščeno jedrnat pregled dosedanjega štirinajst letnega dela in oranja ledine na področju pedagoških vsebin, ki se rojevajo znotraj zavodov, katerih primarna dejavnost ni edukacijska.

Število ustanov, ki danes ustvarjajo Svetilnik je osem in njihova raznolikost vsebin je na prvi pogled nezdružljiva, a več kot združljiv je namen in cilj, ki ga posamezne ustanove in posamezne urednice uresničujejo na straneh časopisa. In ta je, ponesti prvenstveno med otroke in seveda tudi odrasle najrazličnejše vsebine našega, istrskega okolja na enem mestu in skozi prizmo strokovnjakov s posameznih področij. Prav združena raznolikost Svetilnikovih vsebin na enem mestu je tisti odraz multikulturnega okolja, v katerem vsebine nastajajo in, ki s svojim načinom podajanja težijo k preseganju meja in tvorjenju žive in nenehno se utripajoče celote, ki je, kot življenje, nenehno v gibanju in odkrivanju novih izraznih svetov.

Oblikovalsko je razstava zasnovana na način, da gledalcem ponuja delujočo celoto, ki je plod vseh ustvarjalcev, a hkrati se dovršenost celote odraža v izvirnosti in individualnosti vsakega posameznega člena. Svetilnik s svojimi vsebinami, ki so vpeti v domišljen oblikovalski model uspešno ustvarja nove poti, na katere v nenehnem stiku in multidisciplinarnem pristopu vabi otroke, starše in pedagoške delavce, da neposredno preko strokovnih inštitucij in kadrov spoznavajo različne segmente človeškega bivanja in delovanja.