Posebno priznanje za dosežke v filmski umetnosti
12. mednarodni filmski festivali AsterFest, Strumica (Makedonija)