Priznanje Mestne občine Koper za desetletno uspešno širjenje gledališke umetnosti in kulture med najmlajše ter učinkovito povezovanje vzgojno-izobraževalnih institucij širše regije