Priznanje z veliko plaketo Mestne občine Koper za pomemben prispevek k spoznavanju in širjenju gledališke, dediščinske in umetnostne vsebine istrskih mest in zaledja med učenci drugega triletja osnovnih šol