Svetlana Aleksijevič

Černobiljska molitva / CHERNOBYL PRAYER

Akademija za umetnosti Novi Sad (RS) / Academy of Arts Novi Sad (RS)
Trajanje 135 min

Glavni junaki te nenavadne dokumentarne proze so tako žrtve kot rešitelji, otroci in vojaki, prebivalci obsevanega območja – obdanega z opozorilnimi tablami – ter znanstveniki, psihologi, zdravniki, preživeli, evakuirani in vrnjeni. Vsi izgovarjajo besede izpod peresa Svetlane Aleksijevič, ki se združijo v eno, edinstveno černobilsko molitev za žrtve in tiste, ki bodo še dolgo nosili težke posledice. V morju informacij, ki so nam danes lahko dostopne, je o nekaterih stvareh in dogodkih še vedno premalo znanega. Čeprav je Černobil morda danes na globalni ravni tako pomemben kot leta 1986, ostaja vprašanje, koliko dejansko vemo o njem in koliko o tem govorimo.
Predstava Černobiljska molitva obravnava ta in nekatera druga vprašanja. Skozi življenja posameznikov, ki so bili tako ali drugače povezani s černobilsko katastrofo, se zgodba o njej počasi razkriva.

The main characters of the unusual documentary prose are both victims and rescuers, children and soldiers and residents of the ghostly irradiated area surrounded by warning boards, and scientists and psychologists, doctors, survivors, evacuees and returnees. They all speak words in the pen of Svetlana Aleksievich that merge into one, unique, Chernobyl prayer for the victims and those who will bear the heavy consequences for a long time to come. In the sea of information that is easily available to us today, not enough is known about some things and events. Although Chernobyl is perhaps as relevant on a global level today as it was in 1986, the question remains as to how much we actually know about it, and how much we talk about it. This play talks about that and some other issues. Through the lives of individuals, who in one way or another were related to the Chernobyl disaster, the story about it is slowly unraveling.

Zasedba/Cast
Aleksandar Sarapa, Aleksandar Tobdžić, Nikola Štrbac, Strahinja Puškarević, Aca Lazin, Darija Vučko, Jelena Lončar, Anđela Pećinar, Andrijana Đorđević

Mentorica/Mentor
Jasna Đuričić

Kmalu na naših odrih

Doživite najboljše v našem gledališču. Naš raznolik spored ponuja za vsakogar nekaj. Pridružite se nam na nepozabnih predstavah.

Občasnik Gledga

Publikacija, ki bralce seznanja z dogajanjem v Gledališču Koper, obenem pa uprizoritvam v produkciji našega gledališča služi kot gledališki list.

Abonmaji 2023/2024

Podajte se na gledališko popotovanje z našo ponudbo abonmajev. Pridružite se nam danes v svetu dramskih čudes!!

Naš ansambel in ostali sodelavci

Spoznajte ustvarjalne sile našega gledališkega ansambla in naše cenjene sodelavce. Skupaj ustvarjamo nepozabna doživetja na naših odrih.