Publikacija Gledga je prvič izšla marca leta 2003 in je takrat predstavljala prvi primer združevanja dveh obalnih ustanov na področju kulture – Gledališča Koper in Obalnih galerij Piran.

Prvotni namen revije je bil opozoriti bralce na pestro dogajanje v omenjenih ustanovah ter jih s kratkimi besedili in slikovnim gradivom spodbuditi k večjemu obisku in spoznavanju umetnosti.

V nadaljevanju je revija zaradi pomanjkanja sredstev nadomestila gledališke liste Gledališča Koper in del razstavnih katalogov Obalnih galerij Piran. Prerasla je v kulturni občasnik širšega pomena za vse tri obalne občine (s posameznimi stranmi sta se občasno pridružila še Avditorij Portorož–Portorose in Slovensko stalno gledališč iz Trsta), strokovne članke, intervjuje, zgodovinske preglede, odmeve na pretekle dogodke in napovedi novih, ki so skušali zadovoljiti okus in potrebe širše ter strokovne javnosti, pa so dopolnili razmišljanja in zapisi uglednih strokovnjakov, dramatikov, dramaturgov, umetnostnih zgodovinarjev in kustosov.

Od začetka sezone 2022/2023 revija izhaja v okrnjenem obsegu, saj se ji Obalne Galerije Piran pridružujejo le še z oglasno stranjo. Letno izide 5 številk, vsaka v 1100 izvodih. Revija je brezplačna in bralcem na voljo v vseh pomembnejših slovenskih kulturnih ustanovah na Obali, v zamejstvu in v vseh slovenskih knjižnicah.

Publikacijo, ki je v dveh desetletjih zbližala kulturne ustanove na Obali in onstran meje ter s tem opozorila na bogastvo in raznolikost gledališkega in likovnega snovanja v južni Primorski, od začetka izhajanja urejata dramaturg Miha Trefalt (odgovorni urednik) in kustosinja Obalnih Galerij Piran Tatjana Sirk, oblikuje pa diplomirana oblikovalka vidnih sporočil Darja Vuga.

Do konca sezone 2022/2023 je publikacija izšla 114-krat v skupni nakladi 291.050 izvodov.

 

<p>Na fotografiji: Vladimir Jurc, Luka Cimprič, Matic Valič, Aleš Valič, Blaž Popovski, Aleksandar Stojković, Igor Štamulak (foto Jaka Varmuž)</p>

Prelistaj starejše izdaje glasila Gledga

Razišči raznoliko zbirko gledališkega dogajanja preko preteklih izdaj glasila Gledga.