Katarina Nikolić

Prozor / THE WINDOW

Fakulteta za dramske umetnosti Beograd (RS) / Faculty of dramatic arts Belgrade (RS)
Trajanje 89 min

Vstopamo v zapletene življenjske poti in odnose petih mladih posameznikov ter raziskujemo, kje se med otroki, ki šele vstopajo v svet odraslih, rodi seme nasilja ter to, kako se ga obravnava in kako se proti njemu borimo. Na pragu novega življenjskega obdobja so protagonisti razpeti med iskanjem lastne identitete in fasado, ki jo morajo predstavljati javnosti. Njihova neposredna, intimna perspektiva prvih izkušenj bolečine, ljubezni in prijateljstva je glas nove generacije, ki je bila predolgo zanemarjena in si zasluži, da jo slišimo. Poudarjeno je vprašanje nasilja v šolah: od spolnega in družinskega do medvrstniškega in pričakovane LGBT diskriminacije. Pet učencev osmega razreda predstavlja hrbtenico te zgodbe, polne brutalnosti, surovosti in grobih prizorov, ki odražajo krutost današnje družbe, v kateri se konflikti pojavljajo na vsakem koraku.

Entering the intricate lives and relationships of five young individuals, we explore where, among children just stepping into the adult world, the seed of violence and darkness is born, how it is nurtured, and how it is fought against. On the threshold of a new phase of life, the protagonists of this drama are torn between the search for their own identity and the facade they must present to the public. Their immediate, intimate perspectives on the first experiences of pain, love, and friendship serve as the voice of a new generation that, for too long neglected, deserves to be heard. The focus is on the issue of violence in schools through various segments – from sexual and family violence to peer conflict and expected LGBT discrimination, intertwining very dark tones. Five children, eighth-grade students, represent the backbone of this story, which is full of brutality, harshness, and raw scenes reflecting the cruel society of today, where conflicts unfold at every step.

Režiser/Director
Nicola Bundalo

Zasedba/Cast
Aleksandar Jovanović Meda, Stefan Starčević, Marta Bogosavljević, Dragi Petrović, Nevena Kočović

Glasbenica na odru/Musician on stage
Jana Baljak

Mentor/Mentor
prof. Kokan Mladenović

Kmalu na naših odrih

Doživite najboljše v našem gledališču. Naš raznolik spored ponuja za vsakogar nekaj. Pridružite se nam na nepozabnih predstavah.

Občasnik Gledga

Publikacija, ki bralce seznanja z dogajanjem v Gledališču Koper, obenem pa uprizoritvam v produkciji našega gledališča služi kot gledališki list.

Abonmaji 2023/2024

Podajte se na gledališko popotovanje z našo ponudbo abonmajev. Pridružite se nam danes v svetu dramskih čudes!!

Naš ansambel in ostali sodelavci

Spoznajte ustvarjalne sile našega gledališkega ansambla in naše cenjene sodelavce. Skupaj ustvarjamo nepozabna doživetja na naših odrih.