Prve predstave v italijanskem jeziku

Čeprav današnje Gledališče Koper velja za drugo najmlajše slovensko poklicno gledališče (ustanovljeno je bilo leta 2001), ima gledališko življenje v tem mestu že dolgo tradicijo.

Zgodovinski viri iz 15. stoletja namreč navajajo, da je bilo tu gledališče že v času Beneške republike, najprej v starem mestnem jedru, ob Carpaccievi hiši za Taverno (Teatro Vecchio), nato v Grisonovi hiši na takratnem Belvederju (zdaj Verdijeva ulica).

Stoletje pozneje so zgradili novo gledališko stavbo in na tem mestu stoji še danes.

Nastopali so povsod, kjer so se že začeli pojavljati čitalnice in prosvetna društva.

V času Beneške republike je bilo koprsko gledališče seveda italijansko in je sprva delovalo v okviru dejavnosti književne akademije Compagnia della Calza, pozneje pa so ustanovili Società del Teatro in nato še Teatro Sociale.

Šele leta 1878 najdemo v Kopru čitalnico, ki je omogočila nastanek in razvoj igralske družine. Nekaj izobražencev se je zbiralo okrog Slovenske posojilnice in leta 1907 so ustanovili Dramski skup Istra.

Repertoar je obsegal narodno budniške igre. Nastopali so povsod, kjer so se že začeli pojavljati čitalnice in prosvetna društva. Na začetku prve svetovne vojne je Dramski skup prenehal delovati, s poznejšo priključitvijo tega prostora k Italiji pa je kmalu zamrlo vse slovensko kulturno življenje.

Ustanovitev polpoklicnih gledališč

S kulturnimi ustanovami in zavodi v Kopru na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja sta bili leta 1951 ustanovljeni tudi dve polpoklicni gledališči – Slovensko ljudsko gledališče in Teatro del Popolo Capodistria – ki sta morali tri leta pozneje svoja vrata zapreti. Vzroki za to so bili različni, glavni povod pa je tičal v geopolitični spremembi; zaradi močne propagande se je v Italijo odselilo precej Italijanov, med njimi so bili tudi profesionalci iz italijanskega gledališča.

Zaradi priključitve cone B STO se je status slovenske Obale spremenil in sedež primorskega gledališča je prevzel Koper. Gledališče za **Slovensko primorje iz Postojne se je moralo preseliti v Koper in se združiti s tamkajšnjim polpoklicnim ansamblom. Koper je tako leta 1954 prvič dobil slovensko poklicno gledališče – Gledališče **Slovenskega primorja Koper – žal pa je tudi njegova življenjska doba trajala le tri sezone.

Gledališče Koper si je v slovenskem kulturnem prostoru utrdilo sloves gledališča, odprtega za različne avtorske pristope in režiserske poetike.

Zadnja predstava je bila oktobra 1957, na začetku januarja 1958 pa je gledališče tudi uradno nehalo obstajati. Kot razlog za ukinitev so takratni oblastniki navajali zahteve novega zakona o standardih, ki bi omogočili verifikacijo. Zaradi finančnih razlogov temu menda niso mogli zadostiti in so gledališče likvidirali.

Poklicno gledališče v Kopru – Gledališče Koper

V naslednjih letih in desetletjih je bilo več poskusov, da bi gledališka dejavnost ponovno zaživela, da bi dobili poklicno gledališče. Šele leta 2000 je Mestna občina Koper sprejela odlok o ustanovitvi poklicnega Gledališča Koper. Uradno je gledališče začelo živeti 1. januarja 2001 in tako po 44 letih v Kopru znova odprlo pot poklicni gledališki dejavnosti.

Gledališče Koper Teatro Capodistria, ki vsako leto pripravi najmanj sedem premiernih uprizoritev, si je v petnajstih letih obstoja v slovenskem kulturnem prostoru utrdilo sloves gledališča, odprtega za različne avtorske pristope in režiserske poetike. Njegov repertoar sestavljajo uprizoritve sodobnih in klasičnih besedil, predvsem komedij, ki jih zaznamujejo lokalna, sredozemska in dialektalna obarvanost, pa tudi krstne uprizoritve slovenskih dramskih besedil, namenjenih najmlajšim gledalcem.

Gledališče od njegove ustanovitve leta 2001 vodi režiserka Katja Pegan in v katerem ob številčno majhnem ansamblu pogosto nastopajo tudi gostujoči igralci, je do danes gostovalo v Italiji, Franciji, Romuniji, Avstriji in Bogoti, na gledaliških festivalih doma, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem. Za svoje produkcije je gledališče prejelo vidnejše domače in tuje festivalske nagrade in priznanja.

V Gledališču Koper je danes 27 zaposlenih; ob direktorici in umetniški vodji gledališča Katji Pegan še pomočnica direktorice Vanja Korenč, režiser Jaka Ivanc, dramaturg, vodja tehnike, administrativno in tehnično osebje ter igralke in igralci: Luka Cimprič, Anja Drnovšek, Tjaša Hrovat, Rok Matek, Mojca Partljič, Blaž Popovski, Igor Štamulak in Mak Tepšić.